С висок професионализъм и лична отговорност, ние се грижим за Вас и Вашите близки!
Събота - Неделя — Затворено
+359886947798 +35982834347
ул. ”Борисова” №36, ет.2 град Русе, България
Welcome to MedicalPress a Premium Medical Theme
+359886947798
Понеделник - Петък 7:30 – 16:00
ул. ”Борисова” №36, ет.2
Title Image

Изследвания
и цени

Хематологична диагностика

Пълна кръвна картина: хемоглобин, левкоцити, еритроцити, хематокрит, тромбоцити, еритроцитни индекси: MCV, MCH, MCHC. 2,80 лв.
Диференциално броене на левкоцити в кръв – визуално - микроскопско изследване. 3,50 лв.
Морфология на еритроцитите – визуално – микроскопско изследване. 3,50 лв.
ЛЕ клетки 6,50 лв.
Ретикулоцити 6,50 лв.
Скорост на утаяване на еритроцитите 1,50 лв.

Биохимична диагностика

Глюкоза / Кръвна захар / 1,50 лв.
Кръвнозахарен профил 4,50 лв.
Креатинин 2,10 лв.
Кретининов клирънс 7,90 лв.
Урея 2,10 лв.
Холестерол 2,10 лв.
HDL холестерол 3,50 лв.
LDL холестерол 2,10 лв.
Холестерол профил – холестерол общ, HDL холестерол, LDL холестерол, триглицериди 9,60 лв.
Общ белтък 2,10 лв.
Албумин 2,10 лв.
Общ Белтък + Албумин 3,80 лв.
Урея + Креатинин 3,80 лв.
Билирубин общ 2,10 лв.
Билирубин директен 2,10 лв.
Билирубин общ + Директен 3,80 лв.
ASAT 2,50 лв.
ALAT 2,50 лв.
GGTP 2,50 лв.
Алкална фосфатаза 2,50 лв.
Алфа - амилаза 3,50 лв.
Липаза 5,00 лв.
Лактатдехидрогеназа / LDH / 5,00 лв.
Креатинкиназа 5,90 лв.
СК МВ фракция 7,90 лв.
Пикочна киселина 3,50 лв.
Калций 2,90 лв.
Йонизиран калций 4,90 лв.
Калций в урина – калциев клирънс 2,70 лв.
Фосфор 2,30 лв.
Желязо 4,90 лв.
Fe и ЖСК фракции 6,90 лв.
Определяне на Калий и Натрий в биологични течности 6,70 лв.
Магнезий 5,00 лв.
Холинестераза 5,00 лв.
Гликиран хемоглобин – колонна йонообменна хроматография 12,00 лв.

Кръвосъсирване

Протромбиново време 3.00 лв.
Активирано парциално време 3,00 лв.
Фибриноген 3,00 лв.
Време на кървене 2,70 лв.
Време на съсирване 2,70 лв.

Параметри за лабораторна диагностика на щитовидната жлеза

ТТХ – метод имунофруоресценция 11,50 лв.
Св. Т4 – метод имунофлуоресценция 11,50 лв.
Св. Т3 – метод хемилфлуоресенция 11,50 лв.
ТАТ 17,00 лв.
МАТ 17,00 лв.
ТАТ + МАТ 29,90 лв.
TSH рецепторни антитела 38,30 лв.
FT3 + FT4 + TSH 33,20 лв.
FT4 + TSH 22,20 лв.

Изследване на урина

Комплексно химично изследване и седимент на урина 2,70 лв.
Белтък 0,70 лв.
Захар 0,70 лв.
Билирубин 0,70 лв.
Уробилиноген 0,70 лв.
Кетони 0,70 лв.
рН 0,70 лв.
Относително тегло 0,70 лв.
Седимент 2,20 лв.
Микроалбумин 16,50 лв.
Количествено изброяване на клетки в урина 4,50 лв.

Репродуктивни хормони

Лутеинизиращ хормон - метод имунохемилуминисценция 13,70 лв.
Фуликолостимулиращ хормон - метод имунохемилуменисценция 13,70 лв.
Естрадиол - метод имунохемилуменисценция 13,70 лв.
Тестостерон - метод имунохемилуменисценция 13,70 лв.
Прогестерон - метод имунохемилуменисценция 13,70 лв.
Пролактин - метод имунохемилуменисценция 13,70 лв.
DHEA-S 19,70 лв.
4 androstendion 22,30 лв.

Други хормони

total Бета ЧХГ 17,90 лв.
Тиреоглобулин ( hTG ) 33,70 лв.
Кортизол 15,70 лв.
Имунореактивен инсулин – изчисление на Хома индекс - метод имунохемилуменисценция 15,70 лв.
Соматотропен хормон 19,70 лв.
АСТН 20,90 лв.
DHEA-S 19,70 лв.
Паратхормон 28,30 лв.
DPD – маркер за остеопороза - метод имунохемилуменисценция 25,00 лв.
Маркер за костното образуване Beta-CrossLaps 20,70 лв.

Туморни маркери

Простатен антиген - метод имунохемилуменисценция 14,50 лв.
СА 15-3 - метод имунофлуоресценция 16,90 лв.
СА19-9 - метод имунофлуоресценция 16,90 лв.
СА 125 - метод имунохемилуменисценция 16,90 лв.
СЕА - метод имунофлуоресценция 16,90 лв.
AFP 16,90 лв.
Cyfra 21-1 23,30 лв.
СА 72-4 19,70 лв.

Специализирани клиничнолабораторни показатели

Окултни кръвоизливи 6,70 лв.
Изследване на фекалии за креаторея , стеаторея и скорбелни зърна 8,50 лв.
CRP – C-реактивен протеин 4,70 лв.
Общи Имуноглобулини –Иг А 5,90 лв.
Общи Имуноглобулини –Иг М 5,90 лв.
Общи Имуноглобулини –Иг Г 5,90 лв.
Антистрептолизинов титър /AST/ 4,70 лв.
Ревматоиден фактор /RF/ 4,70 лв.
Фолиева киселина 20,70 лв.
Vit B12 20,70 лв.
Хламидия трахоматис – Иг Г тест , ELIZA метод 15,90 лв.
Хламидия трахоматис – Иг А тест , ELIZA метод 15,90 лв.
Хламидия трахоматис – Иг М тест , ELIZA метод 15,90 лв.
Хеликобактер пилори – Иг Г тест , ELIZA метод 15,90 лв.
Хеликобактер пилори – Иг А тест , ELIZA метод 15,90 лв.
Инфекциозна мононуклеоза 4,50 лв.
Спермограма 13,50 лв.

Диагностика на инфекциозни болести

Серологично изследване на сифилис – RPR и TPHA тест 8,50 лв.
Австралийски антиген – хепатит В /HBsAg/,ELIZA метод 15,70 лв.
Изследване на СПИН – 1/2тип антитела, ELIZA метод 14,70 лв.
Анти HCV 20,30 лв.
Анти HAV /хепатит А / 18,70 лв.

Видове и цени на предлаганите изследвания в клинична лаборатория “Димова Лаб” ЕООД. Всички обявени цени са български лева.